عزت نفس

16 مرداد 1394

فرزندمان را همانطور که هست باور داشته باشیم

به خوب بودن فرزندتان باور داشته باشید و او را همان طور که هست بپذیرید . خانواده محلی برای ارتباط ویژه افرادی است که یکدیگر را فقط برای بودن در این مکان می پذیرند . هیچ فرد دیگری همانند والدین چنین بازتاب با ارزشی برای رشد اعتماد به نفس در […]
7 شهریور 1394

احترام به بدن

به بدن فرزندتان احترام بگذارید ،به او کمک کنید به بدنش احترام بگذارد و با آن احساس راحتی کند . هرچه بیشتر بدنمان را بپذیریم و دوست بداریم ،اعتماد به نفسمان بیشتر خواهد بود . بچه ها به طور فزاینده درباره رشد ، شکل و اندازه بدنشان و نیز مهارتهایشان […]
30 مرداد 1396

با فرزندتان با احترام رفتار کنید و ادب و نزاکت را به او نشان دهید .

زمانیکه به بچه ها همانند افرادی که صاحب حق و حقوق اند یا به عنوان افرادی ویژه و خاص احترام گذاشته شود ، آنها نیز شروع به احترام گذاشتن و اهمیت دادن به والدینشان و دیگران می کنند . اغلب والدین در مقایسه با فرزندشان به دیگران احترام و نزاکت […]
دانلود اپلیکیشن