عفونت حاد تنفسی

17 مرداد 1395

تغذیه کودک مبتلا به عفونت حاد تنفسی

در این شرایط بواسطه کم شدن اشتها ی کودک و همچنین افزایش متابولیسم او خطر تعادل منفی انرژی و به دنبال آن کاهش رشد و آسیب پذیر شدن نسبت به سوء تغذیه وجود دارد. تغذیه صحیح کودک در هنگام بیماری و پس از آن در کنترل عوارض این بیماری و […]
دانلود اپلیکیشن