غذای کمکی مقوی مغذی

3 اسفند 1393

مقوی و مغذی سازی غذای کودک

مقوی کردن غذا یعنی موادی را به غذا اضافه کنیم که انرژی آن را بیشتر کند. مغذی کردن غذا یعنی موادی را به غذا اضافه کنیم که پروتئین، ویتامین و املاح آن را بیشتر کند. موادی که انرژی غذا را بیشتر می کنند؛ روغن ها دارای انرژی هستند و افزودن […]
دانلود اپلیکیشن