غربالگری نوزادی

27 مرداد 1395

آزمایشهای غربالگری نوزادان

نمونه‌گیری چگونه انجام می‌شود؟ پس از گرم کردن پای نوزاد و تمیز کردن ناحیه مورد نظر با ماده ضد عفونی کننده مخصوص، با استفاده از یک سوزن خاص (لانست) که به پاشنه پای نوزاد زده می‌شود، چند قطره خون بر روی کاغذ صافی مخصوص جمع‌آوری شده و پس از ۳ […]
دانلود اپلیکیشن