فرزند پروری

3 بهمن 1399
فرزندپروری

سبک های فرزندپروری

هر پدر و مادری برای برقراری ارتباط با فرزندشان شیوه ی معینی دارند و می توانند آن را به عنوان سبک فرزند پروری خود در نظربگیرد. سبک فرزند پروری بر روشهایی که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می گیرند ، نگرش های آنها نسبت به فرزندانشان و همچنین […]
دانلود اپلیکیشن