31 مرداد 1395

لجبازی کودکان

پدران و مادران با کمی خلاقیت و ابتکار می توانند بدون نگرانی و عصبانیت راه حل های مناسبی را برای برخورد با کودکان خود در زمینه های رفتاری مختلف پیدا کنند. یکی از مشکلات مادران لجبازی کودکان است و به همین دلیل برخورد مناسب با این مشکل می تواند روند […]
9 شهریور 1395

درباره ی لجبازی کودکان

لجبازی بچّه ها چند عامل دارد که با برطرف کردن این عوامل لجبازی آنها نیز درمان می‌شود: الف. بیکاری یک بخش از لجبازی بچّه ها به بیکاری آنها بر می‌گردد. آنها وقتی بیکار می شوند، دوست دارند که دست به هرکاری بزنند و طبیعتاً خیلی از مواقع نیز اشتباه می‌کنند؛ […]
دانلود اپلیکیشن