6 اسفند 1394

نحوه اندازه‌گیری قد، وزن و دورسر کودک در منزل

اندازه‌گیری وزن:اندازه‌گیری وزن بهترین شاخص رشد جسمی است. اولین توزین باید بلافاصله بعد از تولد صورت گیرد. معمولا برای وزن کردن کودکان از این روشها استفاده می‌شود. . ترازوی ثابت یا رومیزی– ترازو را روی میز و محل مطمئنی قرار دهید.– لباس‌های کودک را کم کنید.– یک پارچه تمیز و […]
دانلود اپلیکیشن