مراقبت آغوشی نوزاد

14 بهمن 1399
مراقبت آعوشی

مراقبت آغوشی نوزاد

مراقبت آغوشی نوزاد ؛ اجزا، مزایا و نقش موثر پدر در آن مراقبت آغوشی یک روش مراقبتی طبیعی، آسان و عاطفی است که در طی آن نوزاد در تماس با پوست با پوست بر روی سینه والدین به خصوص مادر قرار می‌گیرد. مطالعات متعدد نشان داده است این روش به […]
دانلود اپلیکیشن