مسئولیت پذیری

11 مرداد 1394

مشارکت دادن کودکان

مشارکت دادن کودکان در انجام کارهای خانه باعث تقویت مهارت های مختلف آنها، خصوصاً مهارت های علمی و ریاضی می شود. مهارت هایی همچون طبقه بندی، اندازه گیری، مرتب کردن ( از بزرگ به کوچک و … )، انجام دستورالعمل ها، ( ساده، پیچیده، تک مرحله ای، چند مرحله ای […]
دانلود اپلیکیشن