مشکلات ادرای

21 اردیبهشت 1394

مشکلات دفع کودکان نوپا

عادت استفاده از توالت در کودکان متفاوت است و این امر والدین را نگران می سازد. برای والدین کنترل ادرار و مدفوع کودک نوپا اهمیت بسیار زیادی دارد، در حالی که اصلا جای نگرانی نیست. ففرزندم در منزل تمیز است و خود را کثیف نمی کند ، اما خارج از […]
دانلود اپلیکیشن