مهارت نه گفتن

31 خرداد 1394

چگونه به کودک درباره مسائل جنسی آموزش دهیم

این آموزش ها می تواند کودک را در برابرخطرات جنسی که آنها را  تهدید می کند؛ ایمن کند. ۱_ بهترین سن شروع آموزش به کودکان وقتی است که بچه ها را از پوشک می گیرید. هرگر جلوی جمع شلوارشان را پایین نکشید. به آن یاد دهید که زیر پوشک حریم […]
دانلود اپلیکیشن