مهارت کلامی

29 فروردین 1394

چگونگی مهارت‌های کلامی ۱تا۲سالگی

تا ۱۵ ماهگی سنی است که بچه‌ها در آن باید بتوانند به جز واژه‌هایی مثل  دد و ماما حداقل یک یا ۲ کلمه را بیان کنند و از سوی دیگر مخاطب قرار بگیرند. البته دقت کنید که بچه‌ها در این سن باید متوجه صحبت اطرافیان هم باشند. این سن مرحله […]
دانلود اپلیکیشن