میزان انرژی

11 خرداد 1394

انرژی مورد نیاز شیرخوار

مواد غذایی دارای کربوئیدرات پروتئین ,چربی , ویتامین ها واملاح هستند. بعد از خوردن غذا این مواد در بدن هضم وجذب می شوند واز انرژی موجوددرآنها استفاده می شود. انرژی غذاها نیازهای سلولی رابرای رشد , حفظ سلامت وفعالیت بدنی و… تامین می کند. میزان انرژی انواع غذاها متفاوت است […]
دانلود اپلیکیشن