30 مرداد 1395

۱۰ نشانه کودک نابغه

دستورالعمل هایی که نبوغ و استعداد کودکان را نشان می دهند عبارتند:   ▪ دامنه لغات پیشرفته: این که کودک زود به حرف بیاید به تنهایی نمی تواند نشانه نبوغ و استعداد او باشد، اما اگر او از لغات و جملات پیشرفته استفاده کند، احتمالا به همان باهوشی است که […]
دانلود اپلیکیشن