نافرمانی کودکان

15 اردیبهشت 1394

نا فرمانی کودکان

بیشتر والدین زمانی که فرزندشان ” نوپا ” می شود با نافرمانی او روبرو می شوند. در دوره نوپایی کودکان دوست دارند که مستقل باشند بنابراین ممکن است در مقابل خواسته های پدر و مادر خود ، شروع به مقاومت کنند. هر چه تحرک کودکان بیشتر می شود دوست دارند […]
15 اردیبهشت 1394

چگونه از نا فرمانی کودکان جلوگیری کنیم ؟

اگر تمام طول روز با کودک نوپایتان در مورد مسائل کوچک دعوا کنید ، نتیجه ای عایدتان نمی شود. بهتر است اشیاء را در خانه به گونه ای بچینید که مناطق ” دست زدن ممنوع ! ” در خانه محدود باشد و در نتیجه با کم کردن تعداد دفعات ” […]
دانلود اپلیکیشن