نام فرزند

6 تیر 1394

اغلب اوقات نام فرزندتان را به کار ببرید . چرا ؟؟

هیچ چیز مانند نام شخص کاملا شخصی و خصوصی نیست . نام اشخاص به طور قطع بیان کننده هویت شخصی آنان و راهی برای طبقه بندی و مشخص کردن افراد به شیوه ای خاص و منحصر به فرد ، و نیز وسیله پیوند آنها به دیگران است . هنگاهی که […]
دانلود اپلیکیشن