31 مرداد 1395

چگونه از فزرند خود یک نابغه بسازیم

برای بروز نبوغ در فرزندتان به سه عامل زیر توجه کنید: – باور کنید که شما می توانید نبوغ را فرزندتان بیدار کنید . -باورکنید که فرزندتان توان آن را دارد که یک نابغه شود . – هر گز اجازه ندهید به فکرتان خطور کند و هرگز ابراز نکنید که […]
دانلود اپلیکیشن