27 اردیبهشت 1394

مفهوم نظم و انضباط ( Discipline ) در رابطه با کودک

کودکان همیشه کاری را که والدین می خواهند ، انجام نمی دهند. زمانی که کودک رفتار نادرستی از خود نشان می دهد ، پدر یا مادر باید تصمیم بگیرند چطور با او برخورد کنند . همه کودکان به قوانین و مقراراتی نیاز دارند که به آن ها در یادگیری رفتار […]
دانلود اپلیکیشن