نوزاد جدید

10 تیر 1393

پذیرش نوزاد توسط فرزند بزرگتر

وقتی فرزند جدید وارد منزل می‌شود انتظار شما این است که فرزند بزرگترتان احساس غرور کند و حامی او باشد. بعد از ورود نوزاد جدید، فرزند بزرگتر حس می‌کند  وجودش به فراموشی سپرده شده است، هنوز ناراحتی ناشی از بستری شدن مادر در بیمارستان، به خصوص اگر این اولین جدایی […]
دانلود اپلیکیشن