نگاه معنی‌دار

31 تیر 1393

رفتارهای اجتماعی شیرخوار و بازی‌های حدود سه ماهگی

 رفتارهای اجتماعی و بازی‌های حدود سه ماهگی وقتی نوزاد تغذیه می‌شود با نگاهی معنی‌دار و حاکی از رضایت، بدون اینکه پلک بزند به چشمان مادر یا پرستارش خیره می‌شود. در این سن، شیرخوار غان‌وغون می‌کند و هنگام برخورد با افراد ناآشنا به مادر پناه می‌برد. اشتیاق شیرخوار زمانی‌که در انتظار […]
دانلود اپلیکیشن