هویت یافتن

20 مرداد 1395

ساختن هویت کودک

یک سالگی زمان مهمی از دوران رشد است کودک در این مرحله از هویت مداوم خود بعنوان شخصی جدا گانه آگاه می شود او نام خود را می فهمد . می تواند خود را در آینه تشخیص بدهد . “من ” کودک معمولا در یک سالگی شکل می گیرد و […]
دانلود اپلیکیشن