واکسیناسیون

5 بهمن 1393

واکسیناسیون ۶ سالگی

بدن انسان در بسیاری از موارد به خودی خود نیروی مقاومت و غلبه یافتن بر میکروبها را دارد . اما در برخی از موارد باید بدن را از خارج کمک کرد ، تا بتواند مصونیت پیدا کند . در بسیاری از بیماری هایی که از ویروس پدید می آیند ، […]
6 بهمن 1393

آشنایی با جدول واکسیناسیون کشور

ایمنسازی یکی از شناخته شده ترین و موثرترین روش پیشگیری از بیماریهای دوران کودکی است . در ۳۰ سال گذشته پس از آغاز برنامه توسعه ایمن سازی (EPI)، دستاوردهای مهمی در جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و ارتقای سلامت کودکان در کشورمان حاصل شده است. براساس […]
دانلود اپلیکیشن