وزن کودک

30 تیر 1393

پایش رشد کودکان امری ضروری است.

پایش رشد کودکان پایش رشد به معنی پاییدن یا پیگیری رشد، عبارت است از وزن کردن مرتب و دوره‌ای کودکان، رسم منحنی رشد وزنی و انجام به‌موقع اقدام‌های لازم برای بهبودی وضعیت تغذیه و سلامت آنان و پیش‌گیری از سوء‌تغذیه آنان. پایش رشد باید هرچه زودتر پس از تولد شروع […]
دانلود اپلیکیشن