پدر مادر شدن

29 فروردین 1394

چه باید بکنیم تا برای پدر یا مادر شدن ، آماده شویم

برای کسب این آمادگی برخی نکات مفید وجود دارند که می توانید آنها را به کار ببرید: اضطراب شما در مورد اتخاذ نقش والد ناشی از نگرانی شما در مورد چگونگی مدیریت درست کودک است، خودتان را بعنوان یک والد ببینید و مهارت هایتان را رشد دهید. درمورد تکامل کودک […]
دانلود اپلیکیشن