پرو بیو تیک

19 مرداد 1395

شیرمادراولین منبع پروبیوتیک

پروفسور سپوسالمینن (Seppo Salminen ) استاد دانشگاه تورکو فنلاند درکارگاه پروبیوتیک وغداهای فراسودمند با تاکید برلزوم استفاده مادران در دوره بارداری و شیردهی از پروبیوتیک ها در این کارگاه افزود: بهتر است که مادران به طور طبیعی نوزادان خود را به دنیا آورند تا بتوانند پروبیوتیک های سودمند را از […]
دانلود اپلیکیشن