29 تیر 1393

عدم تغذیه با شیر مادر و تغذیه با شیر مصنوعی دارای عوارض متعددی است.

عوارض عدم تغذیه با شیر مادر و تغذیه با شیر مصنوعی خطرات عدم تغذیه با شیر مادر: شیرخواران محروم از تغذیه با شیر مادر به علت عدم دریافت مواد حفاظتی و مواد مغذی مناسب منحصر به فرد موجود در شیر مادر که ضامن رشد مناسب و سلامتی کامل شیرخوار می‌باشد، […]
دانلود اپلیکیشن