30 تیر 1393

از پوست و ناخن‌های شیرخواران مراقبت کنید.

مراقبت از پوست پوست نوزاد ممکن است به مواد شیمیایی محرک موجود در لباس‌های جدید، صابون یا آثار باقی‌مانده از مواد پاک‌کننده در لباس شسته شده، حساسیت نشان دهد. برای جلوگیری از وقوع مشکلات احتمالی، تمام لباس‌های شسته شده، ملحفه‌ها، پتوها و سایر وسایل قابل شست و شوی او را […]
دانلود اپلیکیشن