چربی شیر مادر

17 مرداد 1395

چرا در هر نوبت نباید شیردهی را زود قطع کنیم؟

در بین ترکیبات شیر انسان، ترکیب کلّی چربی، بیشترین تنوع و تغییر پذیری را در میزان و اندازه دارد. چربی شیر انسان، در طول زمان شیردهی، اندکی افزایش می یابد و میزان آن در طول روز نیز تغییر می کند. همچنین در طول یک وعده شیردهی، میزان چربی شیر مادر […]
دانلود اپلیکیشن