کفایت شیر مادر

18 مرداد 1395

نشانه های کفایت شیر مادر

· خواب راحت برای ۲ تا ۴ ساعت بعد از شیر خوردن · افزایش وزن مطلوب شیر خوار بر اساس منحنی رشد · دفع ادار ۶ تا ۸ بار به صورت کهنه کاملا” خیس در شبانه روز( درصورتیکه شیر خوار به جز شیر مادر مایعات دیگری مصرف نکند) · دفع […]
دانلود اپلیکیشن