کلستروم

2 شهریور 1395

آغوز چیست و چرا باید حتما به نوزاد خورانده شود؟

هورمون های استروژن و پروژسترون در مدت سه یا چهار هفته از گذشت بارداری، موجب بزرگ شدن سینه های شما می شوند. با پیشرفت بارداری، مقدار کمی مایع سرم مانند، از نوک سینه ها می چکد. ولی تولید شیر، به طور جدی، تا قبل از به دنیا آمدن نوزاد آغاز […]
دانلود اپلیکیشن