کم خوابی

31 شهریور 1393

مشکلات خواب کودکان

هنگامی‌که کودک به شش ماهگی می‌رسد، باید بتواند شب را یک‌سره بخوابد. اگر چنین نباشد، روش‌هایی هست که شما می‌توانید به کمک آنها، باعث شوید که کودک استراحت شبانه‌ی خوبی پیدا کند. ولی این بدان معنا نیست که کودک همه شب بدون هیچ مشکلی تا صبح بخوابد. کودک چقدر خواب […]
دانلود اپلیکیشن