کودکان بد غذا

31 فروردین 1394

چرا کودکان بدغذا می‌شوند؟

دکتر جواد فیض فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان با تاکید بر اینکه نباید در حضور کودک با دیگران در مورد بدغذایی وی صحبت کرد، گفت: با این کار او در این مورد حساس می‌شود و بهتر است شرایطی فراهم کنید که فرزند شما با کودکی که اشتهای خوبی دارد، همراه […]
دانلود اپلیکیشن