کودک پرخاشگر

13 شهریور 1400

کودک پرخاشگر

کودک پرخاشگر و شیوه مدیریت و برخورد با آن حتی اگر کودکتان به اندازه کافی بزرگ نشده باشد، لازم است بداند که رفتار پرخاشگرانه، اشتباه است. کودکان خود به خود نمی دانند چه کاری اشتباه است و این را باید به آنان آموزش داد. وقتی کودک سعی می کند شما […]
دانلود اپلیکیشن