گم شدن کودک

1 اردیبهشت 1394

همه چیز در باره ی گم شدن کودک

هم زمان با تحرک بیشتر، نوپایان شروع به کشف محیط دوروبرشان می کنند. این وضعیت در نوپایان کم سن طبیعی است. نظارت دقیق و محافظت لازم، نگرانی اصلی والدین در این مرحله است. البته برخی از نوپایان بزرگ تر هم ممکن است گم شوند. آنها ممکن است یک مسیر اشتباهی را […]
دانلود اپلیکیشن