زنده یاد روشنک وامقی

مدیر علمی و عضو هیئت مدیره ( سابق )
سوابق اجرایی و کاری
 • دکترای حرفه‌ای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکترای پزشکی تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دوره عالی بهداشت (MPH) از دانشگاه تهران
افتخارات و دستاوردها
 • 25 سال سابقه تدریس، راهنمایی و مشاوره پایان نامه در مقاطع مختلف
 • تحصیلی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • 25 سال سابقه تحقیق در دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی و سایر سازمانها و نهادها
 • یک سال سابقه معاونت آموزشی دانشگاه
 • سه سال سابقه معاونت پژوهشی دانشگاه
 • دو سال سابقه مدیریت گروه آموزشی علوم بالینی
 • شش سال و نیم سابقه ریاست مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال
تحصیلات و سوابق علمی
 • مسئول صدای مشاور پزشکی ژنتیک سازمان بهزیستی کشور
 • مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیتها سازمان بهزیستی کشور
 • معاون امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
 • مديركل مركز مطالعات و برنامه ريزي ستاد مبارزه با مواد مخدر
 • رییس مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سوابق آموزشی و پژوهشی
 • کسب رتبه اول رساله دکتری در جشنواره ملی خانواده پژوهی
 • استاد نمونه سال در چندین سال متعدد
  پژوهشگر نمونه سال در چندین سال متعدد
 • استاد بسیجی نمونه
 • تقدیرنامه آموزشی از مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 • تقدیرنامه سلامت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • تقدیرنامه برای مرکز تحقیقات برتر دانشگاه