آموزش والدین

1 اسفند 1399
تقویت رشد شناختی کودک

تقویت رشد شناختی شیرخواران

فعالیت‌هایی برای تقویت رشد شناختی شیرخواران روانشناسان رشد اعتقاد دارند که کودکان شیرخوار، موجودات بسیار توانمندی هستند. این رویکرد، در تضاد با رویکردهای سنتی به شیر‌خوار است که او را ناتوان و محدود می‌دانستند. کودکان شیر‌خوار مجموعه‌ی شگفت‌انگیزی از توانایی‌های حسی، ادارکی، یادگیری و ارتباطی را دارا هستند که با […]
دانلود اپلیکیشن