از شیرگیری

2 شهریور 1395

توصیه های کاربردی برای از شیرگیری کودک

۱- از شیر گرفتن کودک نارس باید دیرتر از کودک عادی و سالم انجام شود . ۲- مادر باید کاملاً مطمئن باشد که مایل است کودک را از شیر بگیرد . ۳- در صورت امکان برای حذف هر وعده شیر خوردن کودک ، یک هفته فاصله زمانی در نظر گرفته […]
دانلود اپلیکیشن