اسباب بازی نامناسب

24 فروردین 1394

راهنمای خرید اسباب بازی برای کودکان یک تا دو ساله

اسباب بازی های مناسب کتاب های داستان ساده، با شعر های تکراری و دارای تصاویر رنگی آینه های غیر شیشه ای اسباب بازی های جدا شدنی با تکه های بزرگ قطعات پلاستیکی یا اسفنجی (ابری) برای ساختن چیزها لیوان ها، مخروط ها و ظرف هایی که درون هم قرار میگیرند […]
دانلود اپلیکیشن