اصل بقاء ماده

31 شهریور 1393

دامنه‌ی تکامل شناختی کودکان در هفت ماهگی

تکامل شناختی آیا هیچ توجه کرده‌اید که کودکتان از آنچه در اطرافش اتفاق می‌افتد درکی دارد یا نه؟ در مجموع، اگرچه تا به حال حتماً متوجه شده‌اید که چه‌وقت احساس راحتی می‌کند و چه زمان ناراحت است؛ ولی شاید علائمی که نشان دهنده فکر کردن واقعی او باشد، برایتان آشکار […]
دانلود اپلیکیشن