اصول تربیتی

11 مرداد 1394

اصول رفتار با کودک (تربیت موثر )

چگونه می توان کودک را طوری تربیت کرد که در منزل و اجتماع برخورد خوبی داشته باشد؟ همه ما دوست داریم بچه های شاد و مودبی داشته باشیم تا در کودکی و بزرگسالی از سوی دیگران مورد احترام قرار گیرند.هیچ کس دوست ندارد که در مورد او بگویند که فرزندان […]
دانلود اپلیکیشن