بارداری

21 اردیبهشت 1394

ارتباط شاخص توده بدنی مادر قبل از بارداری با وزن گیری کودک :

(جامعه پژوهش مادران دارای کودک ۳-۲ سال) وزن گیری سریع کودک در سالهای اولیه خطر چاقی در سالهای بعدی را پیش بینی می کند .عوامل متعددی در وزن گیری کودکان دخالت دارد. تحقیقات نشان می دهد با افزایش شاخص توده بدنی مادران وزن غیر طبیعی کودکان نیز افزایش می یابد […]
دانلود اپلیکیشن