بازی‌ها

31 شهریور 1393

رفتار اجتماعی و بازی‌های کودکان در حدود دوازده ماهگی

رفتار اجتماعی و بازی ها در حدود  دوازده ماهگی کودک برای لحظاتی به‌تنهایی می‌ایستد و نشان می‌دهد که می‌داند چطور از اشیا روزمره استفاده کند. اشیایی را که پنهان شده است را به سرعت پیدا می‌کند و اگر راهنمایی شود می‌تواند اشیا را درون جعبه بگذارد و یا در بیاورد. دوست […]
دانلود اپلیکیشن