بد سرپرستی

30 مرداد 1395

تنها نیستند، تنهاترند!

فهیمه حسن‌میری: کم که نیستند؛ گاهی کنار خیابان ترازویی گذاشته‌اند، گاهی سر چهارراه‌ها فال می‌فروشند، گاهی هم در خانه هستند و نیازی نیست شمردن اسکناسها را یاد بگیرند؛ اما از مهمترین حقی که یک کودک باید داشته باشد محرومند؛ حقِ داشتن سرپرستی که از او به جای آزار، محبت نصیبشان […]
دانلود اپلیکیشن