برچسب زدن

11 مرداد 1394

بر چسب زدن به کودکان

برقراری ارتباط مطلوب با فرزند یا فرزندان، می تواند شاخص و کلیدی مهم برای ارزیابی میزان موفقیت هر پدر و مادری به شمار آید . در این زمینه، برچسب ها و لقب هایی که گاهی برخی از والدین هنگام عصبانیت و ناراحت شدن از فرزندشان به او نسبت می دهند، […]
دانلود اپلیکیشن