بهداشت دوران بارداری

27 مرداد 1394

اهمیت بهداشت روان مادر در طی بارداری

برای بسیاری از زنان جوان حاملگی و مادر شدن تجارب مثبت و خوشایندی هستند و مادر شدن برایشان یک نقطه عطف در تکامل محسوب می شود. با این حال بارداری با تهدیدهایی نیز همراه است و بر این اساس مراقبت های بهداشتی از زنان باردار در طی چندین دهه گذشته […]
دانلود اپلیکیشن