تغذیه در بیماری

17 مرداد 1395

اهمیت تغذیه مناسب در بیماری کودک

سلامت کودکان وابسته به سازوکارهایی است که علی رغم تغییرات محیطی و عوامل غذایی، باعث ثبات محیط داخلی بدن می شوند. با نگاهی به آمار مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در کشورهای درحال توسعه، متوجه می شویم که سوء تغذیه به عنوان یک عامل همراه در مرگهای ناشی […]
17 مرداد 1395

توصیه های تغذیه ای کودکان بیمار

با توجه به اهمیت تغذیه کودک بیمار در زیر توصیه های کاربردی برای این کودکان آمده است: قبل از دادن غذا به کودک، دست ها و صورت او شسته شود تا کودک احساس آرامش بیشتری کند. در حالتی که کودک خواب آلود است به او غذا داده نشود. تداوم شیردهی […]
17 مرداد 1395

تغذیه کودک مبتلا به عفونت حاد تنفسی

در این شرایط بواسطه کم شدن اشتها ی کودک و همچنین افزایش متابولیسم او خطر تعادل منفی انرژی و به دنبال آن کاهش رشد و آسیب پذیر شدن نسبت به سوء تغذیه وجود دارد. تغذیه صحیح کودک در هنگام بیماری و پس از آن در کنترل عوارض این بیماری و […]
دانلود اپلیکیشن