تکامل عاطفی کودک

31 شهریور 1393

دامنه‌ی تکامل اجتماعی و عاطفی کودکان در هفت ماهگی

تکامل عواطف و احساسات ممکن است بین چهار تا هفت ماهگی، تغییرات شخصیتی چشم‌گیری در کودک رخ دهد. گاهی در شروع این مرحله، کودک نسبت به تغذیه، خواب و توجه به اطراف تاحدی غیرفعال و بی‌علاقه می‌شود، اما زمانی‌که نشستن، استفاده از دست‌ها و حرکت به اطراف را یاد گرفت، […]
دانلود اپلیکیشن