دروغ گویی

27 مرداد 1394

علت دروغ گویی کودکان

کودکان به خاطر ترس از مجازات و تنبیه به‌دروغ‌گویی روی می‌آورند اگر شما هم کودکی دارید ممکن از باکمال تعجب دروغ گفتن کودکتان را دیده باشید. اغلب کودکان به خاطر ترس از مجازات و تنبیه به‌دروغ‌گویی روی می‌آورند. اما گاهی دروغ گفتن کودکان نشانه خوبی است. وقتی کودکان پیش‌دبستانی دروغ […]
29 مرداد 1395

دروغ گفتن در بچه های پیش دبستانی

  دروغ گفتن و سر هم کردن گه گاه داستان های غیر واقعی، در بچه های پیش دبستانی طبیعی است. دروغ گفتن و سر هم کردن گه گاه داستان های غیر واقعی، در بچه های پیش دبستانی طبیعی است و چنانچه از والدین دیگر سوال کنید آنها هم چنین تجربیاتی […]
دانلود اپلیکیشن