دلداری دادن

17 مهر 1393

رفتار اجتماعی و بازی‌های کودک درحدود پنج سالگی

رفتار اجتماعی و بازی‌ها در حدود پنج سالگی کنترل رفتارش را افزایش می‌دهد و عموماً خیلی حساس‌تر، کنترل شده و مستقل‌تر در موقعیت‌های مختلف رفتار می‌کند. در کارهای روزانه، نظم و ترتیب را رعایت می‌کند. اما پیوسته نیاز به تذکر دارد. معنای زمان را در رابطه با برنامه‌های روزانه درک […]
دانلود اپلیکیشن