دید نوزادان

19 مرداد 1395

قدرت ویژه بینایی نوزادان تا پنج ماهگی

ایسنا نوشت: محققان ژاپنی با مطالعه بر روی قدرت بینایی نوزادان و مقایسه آن با افراد بالغ دریافتند که نوزادان با قدرت بینایی ویژه به دنیا می‌آیند، اما این ویژگی را تنها تا پنج ماهگی حفظ می‌کنند. محققان دریافتند که نوزادان سه تا چهار ماهه قادر به تشخیص تفاوت‌های ظریف […]
دانلود اپلیکیشن